Kontakt
 
 
 
 

Kontaktuppgifter Styrelsen


Ordförande

Maria Ygemar - 0761 66 24 98 mariaygemar@hotmail.com


Sekreterare

Kina Moström - 0703 30 08 31, kina.mostrom@gmail.com


Kassör

Mattias Brandt- 0722 47 14 49 mattias@mattiasbrandt.com


Ledamot

Birgitta Lilja - 0730 78 74 61, astbirgitta.lilja@gmail.com

Ewa Larsson- 076 8639323 ewa.lassaby@gmail.com

Ingrid Siltala - ingridsiltala@gmail.com

Anne Ekwurtzel- 070 628 2136 anne.ekwurtzel@hotmail.com
Annika Börjesson- 
Lotta Wisth- 


Suppleant

Lena Hansson-0706 30 26 52, lena.ak.hansson@gmail.com