Om oss

Om VAGGERYDS KONSTFÖRENING

HISTORIA

Vaggeryds Konstförening startades 1952 så i år blir föreningen 70 år.


Föreningens syfte är att genom anordnande av konstutställningar och föreläsningar om konst, utlottning av konstverk bland medlemmarna samt genom annan verksamhet som är lämplig, främja instresset för bildande konst.


GDPR  VAGGERYDS KONSTFÖRENING

Den 25 maj träder EU:s dataskyddsförordning GDPR i kraft vilket innebär nya regler för hur personuppgifter ska hanteras av företag och föreningar. 

Du som exempelvis har uppgivit din e-postadress för att motta utskick har rätt att begära ändringar eller att få informationen raderad helt och hållet.

 Vaggeryds Konstförening behöver hantera vissa uppgifter (namn, adress, landskod, e-postadress, inträdesdatum, betalningsdatum avseende medlems-avgifter, lottnummer, medlemsnummer, vinsthistorik) om dig som är medlem för att administrera föreningens verksamhet. Vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse att debitera årsavgift, göra informations-utskick om föreningens verksamhet, program, publicera dragningslista samt kalla till möten som föreskrivs i föreningens stadgar. 

 Din e-postadress används endast för utskick med information om Vaggeryds Konstförenings verksamhet. Den delas inte med någon utomstående intressent.

ÅRSMÖTEN

VAGGERYDS KONSTFÖRENING

2018

2017

2019

2016

2008

2014

2007

2009

2003

KONSTRUNDOR

VAGGERYDS KONSTFÖRENING

2017

2016

2004